Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын коомдук кеңештери
Общественные советы государственных органов Кыргызской Республики
Public Councils of State Bodies of the Kyrgyz Republic
 


Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Б.Д.Жолчиевге

материал добавил Администратор /
КООМДУК БАЙКООЧУ  КЕҢЕШ

 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР

МИНИСТРЛИГИ

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
 
МИНИСТЕРСТВО   
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ
MINISTRY  EMERGENCY SITUATIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC

723500,  Ош шаары,  Р. Муминова көч., 11

Тел.: (3222) 2–12-64

e-mail: mamtil@list.ru

 

 

723500, город Ош, ул. Р. Муминовой, 11

Тел.: (3222) 2-12-64

e-mail: mamtil@list.ru

 

 

 

 

 

 

                                      №

 

 
 
 

 

 

 

                                                                   

                                                                    Кыргыз Республикасынын Өзгөчө          

                                                                    кырдаалдар министринин                                    

                                                                    орун басары Б.Д.Жолчиевге

 

 

 

2011-жылдын 3-июнундагы Алай районунун граждандык коомчулугу жана райондун жетекчи кызматкерлери менен болгон жыйында                                                                    Кыргыз Республикасынын Өзгөчө  кырдаалдар министрлиги тарабынан кечиктирилгис жардам күткөн обьектилерди белгилешкендиги Сизге белгилүү.

Мына ушул боюнча Кыргыз Республикасынын Өзгөчө  кырдаалдар министрлиги тарабынан кандай иш-чаралар аткарылып жаткандыгы тууралуу Коомдук байкоочу кеңешке билдирип коюңузду суранам.

Тиркеме: Жыйындын токтому -   2   барак,

                                    2 таблица -   2  барак.

 

                                  

 

Коомдук байкоочу

кеңештин төрагасы                                                М.С.Сарбанов


добавлен: 21.08.2013 18:56
просмотров: 924