Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын коомдук кеңештери
Общественные советы государственных органов Кыргызской Республики
Public Councils of State Bodies of the Kyrgyz Republic
 


Отчет 1 созыва ОНС МОН КР

материал добавил /

Отчет ОНС 1 созыва


добавлен: 28.06.2016 08:29
просмотров: 3591